დაბრუნების პოლიტიკა

ვინაიდან კომპანია Expodel არ არის საიტზე განთავსებული პროდუქციის უშუალო გამყიდველი, კომპანია პასუხისმგებლობას იხსნის დაბრუნება/გადაცვლასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე.

მყიდველი პროდუქტის შეძენამდე ვალდებულია, გაეცნოს დაბრუნების პოლიტიკის დოკუმენტს, რომელიც იმ მიმწოდებლის გვერდზეა განთავსებული, საიდანაც მომხმარებელი პროდუქტს ყიდულობს.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლა სურს, ის ვალდებულია დაუკავშირდეს მიმწოდებელ კომპანიას რომლისგანაც შეიძინა პროდუქტი და იხელმძღვანელოს დაბრუნების პოლიტიკით რომელიც მიმწოდებელს წარმოდგენილი აქვს თავის გვერდზე.

Expodel პასუხისმგებლობას იხსნის თანხის დაბრუნებაზე, მასზე პასუხისმგებელია კონკრეტული მიმწოდებელი.